Hvem er TBGS?

TBGS representerer gårdeiere, næring og handel. Vår hovedoppgave å bidra til en positiv utvikling av byens sentrum. TBGS skal bevare og videreutvikle sin rolle som et levende og attraktivt handelssentrum. Eierskapet til rollen som ledende innenfor sentrumsutvikling og fornyelse er vi stolte av.

Ønsker du å bli medlem? Ta kontakt


Kontaktinformasjon

Cecilie B. Sørumshagen, Daglig leder
M: 971 69 755
E: cecilie@tbgsentrum.no

Camilla Mobakk, Bylivsleder
M: 915 98 457
E: camilla@tbgsentrum.no

Ann-Christin Schei,  Markedskoordinator
M: 990 03 700
E: ac@tbgsentrum.no

Alle spørsmål om torvet kan rettes til markedskoordinator.